​PERSONDATAPOLITIK (VERSION 1.0, MAJ 2018)

1. Cookies

Webstedet bruger cookies og lignende teknologier ("Cookies"). Ved at bruge vores Websted accepterer du, at vi bruger Cookies som beskrevet nedenfor.

1.1 Hvilke typer af Cookies bruger vi?

Cookies er små stykker information, som Webstedet placerer på din computers harddisk, på din tablet eller på din smartphone. Cookies indeholder oplysninger, som Webstedet bruger til at gøre kommunikationen mellem dig og din webbrowser mere effektiv. Cookies identificerer din computer i stedet for dig som en individuel bruger.

Vi bruger sessionscookies og vedvarende cookies samt teknologier, der ligner sessionscookies og vedvarende cookies. Sessionscookies er midlertidige uddrag af oplysninger, der slettes, når du afslutter din webbrowser. Vedvarende cookies er mere permanente uddrag af oplysninger, der gemmes og forbliver på din computer, indtil de slettes. Vedvarende cookies sletter sig selv efter en vis periode, men fornyes, hver gang du besøger Webstedet.

Vi bruger teknologier, der ligner sessionscookies og vedvarende cookies til lagring og til at få adgang til oplysninger i browseren eller enheden, som bruger lokale enheder og lokal lagring, såsom HTML5-cookies, Flash og andre metoder. Disse teknologier kan fungere på tværs af alle dine browsere. I nogle tilfælde kan anvendelsen af disse teknologier ikke styres af browseren, men kræver særlige værktøjer. Vi bruger disse teknologier til at gemme oplysninger for at sikre kvaliteten af anmeldelser og for at opdage uregelmæssigheder i anvendelsen af Webstedet.

1.2 Hvad bruger vi Cookies til?​

Vi bruger Cookies til:

Generering af statistik

Måling af Webstedstrafik såsom antallet af besøg på Webstedet, hvilke domæner de besøgende kommer fra, hvilke sider de besøgende besøger på Webstedet, og i hvilke overordnede geografiske områder de besøgende er placeret.

Monitorering af Webstedets ydeevne og din brug af vores Websted

Monitorering af webstedet, vores applikationer og widgets' ydeevne, og hvordan du bruger vores Websted, applikationer og widgets.

Godkendelse samt forbedring af funktionaliteten af vores Websted

Forbinde dig til Sociale Netværk

Vi giver dig mulighed for at forbinde med Sociale Netværk, såsom Facebook.

Kvalitetssikring

Sikre kvaliteten af anmeldelser og forhindre misbrug eller uregelmæssigheder i forbindelse med at skrive anmeldelser og bruge Webstedet.

Målrettede annoncer

Vise relevante annoncer på Webstedet, herunder interessebaserede annoncer, som vi mener er af interesse for dig. Vi bruger tredjeparter til at levere disse annoncer, når du besøger Webstedet og andre websteder. Disse tredjeparter kan bruge Cookies alene eller sammen med web-beacons eller andre sporingsteknologier for at indsamle oplysninger om dig, når du bruger vores Websted og andre websteder.

2. SAMTYKKE TIL AT MODTAGE MARKEDSFØRING FRA CORRPRO A/S – DINITROL DANMARK

2. 1 Samtykke

Jeg giver samtykke til at modtage information, nyheder og markedsføring for produkter og serviceydelser, som udbydes af Corrpro A/S – Dinitrol Danmark.

Jeg giver samtidig samtykke til, at Corrpro A/S – Dinitrol Danmark og koncernforbundne selskaber må benytte dette samtykke til at spørge mig, om jeg ønsker at opdatere samtykket til at omfatte nye tiltag eller måder at kommunikere på eller andre ændringer af relevans for samtykket.

2.2 Hvordan kontakter vi dig?

Med dette samtykke giver du tilladelse til, at Corrpro A/S – Dinitrol Danmark må ringe dig op eller kontakte dig pr. SMS, kontakte dig pr. elektroniske beskeder, herunder e-mails, sociale medier (som Facebook o. lign.), app-notifikationer og kommunikationsapps (som Messenger).

2.3 Hvad kan du forvente at modtage?

Du vil modtage information omkring din rustbehandling, samt yderligere påmindelser i forbindelse med din bils genbehandling. Endvidere vil du modtage markedsføring, herunder nyhedsbreve med nyheder, historier, aktiviteter, events, tilbud, kampagner, konkurrencer, invitationer, servicemeddelelser og øvrig information.

2.4 Afmelding

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og frabede dig kommunikation fra Corrpro A/S – Dinitrol Danmark, såfremt det ikke længere ønskes. Du kan afmelde dig ved at klikke på afmeldingslinket i bunden af alle e-mails eller ved at skrive til info@dinitrol.dk.

2.5 PERSONOPLYSNINGER

I forbindelse med din tilmelding giver du ligeledes samtykke til, at Corrpro A/S – Dinitrol Danmark indsamler og behandler en række personoplysninger om dig. Behandlingen vil ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i øvrigt som foreskrevet i den til enhver tid værende persondataretlige lovgivning.

2.6 Kontaktoplysninger

Corrpro A/S – Dinitrol Danmark er dataansvarlig for alle indsamlede personoplysninger om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Corrpro A/S – Dinitrol Danmark

Banemarksvej 50C, 2605 Brøndby

CVR-nr. 87908615

Tlf: 43 63 14 00

Har du et spørgsmål vedrørende dine personoplysninger, bedes du kontakte os på info@dinitrol.dk

2.7 Hvilke informationer indsamler vi?

Vi gemmer de oplysninger, du afgiver, når du tilmelder dig, og når du opdaterer din profil og din tilmelding til vores nyhedsbrevs- og SMS-service. Samtidig registrerer vi tilgængelige oplysninger om dine køb.

Typen af personoplysninger vil afhænge af den konkrete situation, men kan omfatte identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, postnummer, e-mail, telefonnummer mv., købshistorik, arbejdsforhold, køn mv. I forhold til køb kan der ligeledes gemmes faktura-oplysninger og virksomheds-oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre købet.

Vedrørende din adfærd anvendes 3. parts værktøj til sporing og tracking af din adfærd som blandt andet hvilke sider, du besøger, hvilke produkter, du klikker og lægger i kurv på vores websites samt associerede selskaber og forretningsenheders websites og øvrige egne medier. Oplysninger om, hvilke nyhedsmails og servicemails, som du åbner og klikker i anvendes ligeledes. I relation til sociale medier anvendes denne adfærd og øvrig adfærd ligeledes i vores kommunikation.

2.8 Formål – hvad bruger vi personoplysningerne til?​​

Vi behandler dine oplysninger med henblik på markedsføring og anvender de indsamlede personoplysninger aktivt til at sende dig mere relevante og målrettede information og markedsføring.​

Herunder er eksempler på hvad de enkelte informationer anvendes til (udover navn og e-mail/SMS):​​

Postnummer anvendes til geografisk inddeling af vores nyhedsbreve og SMS’er.

Køn kan anvendes til at sende dig informationer alt efter varens/produktets type og forbedre relevansen af vores markedsføring til dig.

Købshistorik vil blive anvendt til at informere dig om andre produkter, give mulighed for at lave genkøb på tidligere købte varer og relaterede varer ud fra tidligere køb.

Cookie-baseret adfærdshistorik anvendes til personlige anbefalinger og servicebeskeder.

Personlige oplysninger indsamlet fra dig bruges kun til de formål, som oplysningerne er indsamlet til, medmindre vi først anmoder om lov til at bruge oplysningerne til andre formål forud for sådan brug.​

2.9 Retsgrundlaget for behandlingen

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dels dit samtykke og dels en interesseafvejning jf. databeskyttelsesforordningen art. 6.

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er et markedsføringsformål.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.​

2.1.1 Videregivelse af oplysninger​

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Databehandler på vegne af Corrpro A/S – Dinitrol Danmark er Heyloyalty ApS, Jens Baggesens Vej 47, 8200 Aarhus N Tel. 87 300 333, kontakt@loyalitetsbureauet.dk

Databehandler på vegne af Corrpro A/S – Dinitrol Danmark er Onlinepartners A/S, Fredensgade 7, 6000 Kolding Tel. 71 99 10 50, hello@onlinepartners.dk

Databehandler på vegne af Corrpro A/S – Dinitrol Danmark er Our Labor Is Joy, Mannehøj 209, 6600 Vejen Tel. 61 72 37 25, michael@ourlaborisjoy.com

Herudover videregives dine personoplysninger aldrig til 3. part uden dit samtykke. Vi kan blive tvunget til at videregive dine personoplysninger uden dit samtykke, hvis vi er retlig forpligtet hertil f.eks. indberetning til offentlige myndigheder o. lign.

2.1.2 Dine rettigheder​

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, hvorefter vi undersøger, om betingelserne er opfyldte.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgang til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse og forretningshemmeligheder mv.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen, er du velkommen til at kontakte os. Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.​

2.1.3 Hvordan beskyttes dine oplysninger?

Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, så de ikke fortabes, kommer tredjemand til kundskab eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

2.1.4 Hvor længe gemmes dine oplysninger?​

Vi opbevarer ikke oplysningerne i et længere tidsrum end det der er nødvendig af hensyn til de formål oplysningerne lovligt kan behandles. Vi sletter herefter dine personoplysninger af egen drift.

​​

2.1.5 Ændringer​

Der kan løbende blive foretaget ændringer i disse betingelser. Så husk med jævne mellemrum at læse betingelserne igennem.​

Følg med på Facebook

Hold dig opdateret med vores tilbud og dagligdag, og hver en del af fælleskabet. På vores Facebookside finder du bl.a.:

Spændene tilbud​

Udtalelser og anmeldelser fra vores kunder

Seneste nyheder og gode råd

Verdens bedste rustbeskyttelse i Holbæk, med over 35 års erfaring

Åbningstider​

Mandag – torsdag 

07.00 – 15.00​

Fredag

07.00 – 13.00​

Weekend og helligdage

lukket

Betalings oplysninger

Bank: Sparekassen Sj.

Reg.nr. 9889 konto nr. 0000235769

Mobil pay: 688 888

Kontaktoplysninger

Anti Rust Holbæk ApS

Tåstruphøj 19, 4300 Holbæk

Klik her for rutevejledning

Telefon: 41 19 00 15

Vi kan også kontaktes på sms.

E-mail: info@dtch.dk​​